Je výhodné využít ke koupi vozidla bezúčelového nebo účelového úvěru?

Jaký splátkový produkt ke koupi vozidla využít? Účelový nebo bezúčelový úvěr. Víte jaké jsou rozdíly a jak se rozhodovat?

Na úvod kratičký úvod do terminologie:

  • bezúčelovým úvěrem bývá v bankovních i nebankovních finančních institucích označován úvěr poskytovaný klientovi, při němž nebývá poskytovatelem úvěru sledován účel využití poskytnutých finančních prostředků. Jinak řečeno, jak již vyplývá i z názvu produktu bezúčelovost znamená, že úvěrem je možné financovat prakticky cokoliv.
  • na druhou stranu účelovým úvěrem je označován úvěrový produkt, který klientovi slouží k financování určité konkrétní věci. Tzn. věřitel sleduje a kontroluje, zda úvěrové prostředky klient užil k účelu, jakému byly bankou poskytnuty.

Jestliže je jedno k jakému účelu budou použity prostředky bezúčelového úvěru, pak bude asi nejjednodušší a tím i nejvýhodnější použít na koupi vozidla právě tento produkt !? Nebo tomu tak nemusí být? Podívejme se na to trochu podrobněji a to ze dvou hlavních pohledů:

  • výhodnost úvěru

    – tzn. porovnání, zda je bezúčelový úvěr výhodnější než účelový úvěr. Bankovní instituce vždy v obecné rovině upřednostňovaly účelové úvěry, protože věděly k jaké účelu budou peníze sloužit. Možná si i Vy pamatujete vcelku běžné situace, kdy bankovní úředník nabídl jak bezúčelový úvěr, tak i účelový s tím, že ten bez účelu byl o něco dražší, třeba v rozmezí 1-3% p.a., na druhou stranu účelový úvěr pak byl logický levnější, ale klient musel dodat bance určité dokumenty (třeba faktury, kupní smlouvy, stvrzenky apod.), které dokazovaly patřičné použití úvěru. Podobná situace platí stále, účelový úvěr vždy bývá stále o něco levnější než ten bezúčelový.
  • dostupnost úvěru

    – tzn. reálná šance na získání toho, či onoho produktu. Toto hledisko je velice důležité zvláště v současné době (duben 2010), kdy se nejenom česká ekonomika velice pomalu vzpamatovává z proběhlé (či stále ještě probíhající?) celosvětové krize. Reakcí většiny bankovních institucí na tuto krizi bylo přivření, ne-li úplné zavření „kohoutů úvěrových prostředků“. Pravděpodobnost získání bezúčelového úvěru pro klienta s bezchybnou platební morálkou, dobrými a stabilními příjmy, je stále vysoká, ale jakmile klient nesplňuje některou ze zásadních podmínek a. platební morálka v historii (registry neplatičů) b. bonita klienta c. stabilita, pak se možnost získání bezúčelového úvěru rapidně snižuje.

Účelové úvěry zejména pak na financování koupě nového či ojetého automobilu jsou však stále podstatně dostupnější. Většina bankovních institucí komponuje do svých úvěrových smluv či obchodních podmínek, možnost řešení případných dluhů ručením financovaného předmětu se všemi z toho vyplývajícími důsledky, takže tento produkt je pro banky stále relativně bezpečný, proto je ochota bank peníze půjčovat na konkrétní účely vcelku vysoká.

Závěr: uvažujete-li o koupi vozidla a chcete k tomuto účelu využít úvěrového financování, nechejte si zpracovat jak nabídku bezúčelového, tak i účelového úvěru a podle jeho dostupnosti pak vyberte ten výhodnější. Obecně však klientům doporučujeme využívat účelového úvěru a to z důvodu jak vyšší dostupnosti, tak i obecně nižších úrokových sazeb.Zaregistrujte se k odběru novinek