Jak vybrat pojištění vozidel?

 • Prověřte si svou pojišťovnu!
 • Na co byste se měli zeptat své pojišťovny než uzavřete havarijní pojištění?
 • Jak předejít ukvapeným rozhodnutím a v klidu spát? Rozhodujte se pohodlně!

Každý z nás už asi v minulosti řešil stav, kdy pojišťoval svůj vůz a rozhodoval se pro tu kterou pojišťovnu a její pojistný produkt.

Jak jste se rozhodovali? Byli jste si jistí tím, co děláte? Myslíte si, že jste se rozhodli správně?

Tento materiál by Vám měl pomoci získat představu o tom, jak při této činnosti postupovat, jak porovnávat, na co nezapomenout.

Předpokládám, že každý chce při hledání pojištění vozidla získat maximální možné zajištění za co nejnižší peníze, to je logické a samozřejmě v pořádku. Tento materiál by Vám měl pomoci získat orientaci a doufám, že i jistoty při hledání správného partnera a posuzování nabídek.

Pro matadory jednoduchá záležitost, vyřízená za pár minut, pro někoho jiného možné trauma, stres a nejistota. Jak tedy správně vybrat komplexní pojištění vozidla? Ať patříte do první nebo druhé nebo snad i jiné skupiny asi potvrdíte, že správnému výběru leasingového partnera se vyplatí věnovat určitý čas.

Tento materiál by však mohl pomoci všem, neboť poodkrývá určitá tajemství, která i pro znalé můžou být určitým překvapením. Každopádně škála pojistných produktů dnešních pojišťoven je velice široká, tento materiál nemá ambici být tím, kdo Vám je mezi sebou porovná, jeho účelem má být základní orientace v pojistných produktech a jejich užití a současně Vám má pomoci určit kritéria pro budoucí porovnání jednotlivých nabídek.

Kdybych Vám položil otázku, jak byste postupovali, když byste chtěli uzavřít pojištění na vozidlo, co byste mi odpověděli?
Zde jsou možné odpovědi, které by Vás možná napadli:

 • Vůbec to neřeším, zašel bych do první pojišťovny a vzal bez řečí jejich nabídku, nebo bych si nechal pojistit vůz u toho, kde ho kupuji (v autobazaru, nebo autobazaru)
 • Vzal bych telefon a začal bych obvolávat pojišťovny jednu po druhé a nechal si od nich zpracovat nabídky
 • Něco podobného bych hledal na internetu
 • Zeptal bych se svých známých nebo příbuzných na jejich zkušenosti

Ano, to jsou odpovědi, které jsou v zásadě správné. Každopádně všem našich klientům radím vždy

Nechejte si dostatek času na rozhodování.

Nejednejte impulsívně,
nechte si zpracovat více nabídek a porovnávejte je!

Radši počkejte o den navíc, a vyberte si tu nejvýhodnější nabídku!

Jak tedy pojištění vybrat? Zde je několik mých rad, seřazených přehledně do bodů.

 • Správně zvolený typ pojištění a rozsah krytí
 • Celkové náklady
 • Pohodlí a komfort sjednání
 • Spolehlivost, likvidace
 • Pohodlí a komfort sjednání

Pojďme se na jednotlivé body podívat podrobněji.1. Správně zvolený typ pojištění a rozsah krytí

Klíčová otázka správně pojištěného vozidla. U pojištění vozidel rozlišujeme tři základní typy pojistného:

 • zákonem stanovené Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla (POV), zažili se poněkud nesprávné, ale často užívané termíny zákonné pojištění nebo povinné ručení
 • havarijní pojištění
 • doplňkové pojištění

a. Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla (dále jen „POV“)

je povinné zákonem stanovené pojištění motorového vozidla. Nabízí ho dnes již takřka stoprocentní většina pojišťoven a rozdíly mezi jednotlivými pojišťovnami jsou někdy poměrně vysoké.

Co je důležité sledovat u POV?:

Limity plnění pojistných událostí – zjednodušeně řečeno, limit plnění je maximální výší pojistného plnění, které za Vás pojišťovna uhradí poškozenému v případě pojistné události, kterou zaviníte. Tedy kryje škody, které způsobíte někomu dalšímu.

Většina pojišťoven rozlišuje dva základní typy škod škody na zdraví a škody na majetku poškozeného. Výše limitů pojistného se většinou mezi pojišťovna liší např. 35 mil. Kč při škodách na zdraví a 35 mil. při škodách na majetku, ale variant je celá řada, 50/50 mil. Kč, 70/70 mil. Kč, obvyklým maximem je 100/100 mil. při škodách na zdraví i majetku.

Klientům vždy doporučujeme, aby volili vyšší zajištění nebo nejlépe rovnou to maximální. Proč, ptáte se možná, vždyť takovou škodu nemohu nikdy způsobit?! Víte, že způsobit škodu ve výši mnoha desítek milionů Kč není zase tak složité nebo nemožné? Uvedu dva zjednodušené příklady, které nám při našich interních školeních také uvádějí školitelé.

 • Př. 1. - Může se stát, že způsobíte dopravní nehodu, jejíž vinou dojde k totálnímu zničení kamionu, který převáží nějaký unikátní stroj nebo který je zcela zaplněn velmi drahou elektronikou. Škoda je rázem v mnoha desítkách milionů Kč.
 • Př. 2. – Představte si, že těžce zraníte nebo dokonce při dopravní nehodě smrtelně zraníte vysoce postaveného manažera, nějakého známého a bohatého sportovce, nebo nějakou hvězdu popového nebe. Náklady spojené s léčbou, rehabilitací, a nebo v nejhorším případě, náklady na zabezpečení rodiny poškozeného se mohou pohybovat opět v desítkách milionů korun. Je třeba pamatovat na to, že třeba náklady na zabezpečení těžce invalidního člověka jsou velmi vysoké a mohou být kryty právě z Vašeho POV.

Představte si, že situace, které jsou popsané výše, nastanou a vy jste kryti pouze do nějaké nižší výše, pak další náklady, které neuhradí pojišťovna, po Vás může poškozený nebo pozůstalí vymáhat!

Dobrá zpráva na závěr tohoto bodu!

Cenové rozdíly mezi POV s nízkým a maximálním krytím
nejsou v případě našich nabídek tak markantní

Takže v rámci rozhodování se na cenové rozdíly mezi minimálním a maximálním krytím informujte.

Dalším důležitým bodem pro srovnání je územní platnost POV, tedy území, na kterém platí Vaše povinné ručení. Dnes již obvykle platí územní platné celé Evropy z geografického hlediska + další vyjmenované země např. Turecko apod. Nicméně stává se, že POV neplatí na území bývalých států SSSR a Ruska, jezdíte-li tedy do těchto oblastí, pečlivě se na tuto otázku informujte.

b. Havarijní pojištění

Pojistný produkt, který většina klientů v obecné podobě asi zná. Jedná se pojištění, které kryje rizika škod na vlastním vozidle a zaviněné třeba i vlastní chybou.

All risk pojištění, nebo kompletní havarijní pojištění pak kryje např. tato rizika HAVÁRIE, ODCIZENÍ, ŽIVELNÁ RIZIKA (požár, výbuch, blesk, vichřice, krupobití, sesuv půdy, pád věci na vůz, tíha sněhu, námraza atd.), VANDALISMUS, STŘET SE ZVĚŘÍ apod.

Na trhu je nicméně celá řada nekompletních typů pojištění, tzn. např. se Vaše pojištění nevztahuje na případ odcizení vozidla apod. Je nutné nabídky pečlivě sledovat a informovat se na rozsah pojištění. Tyto nekompletní produkty nejsou však míněny jako nějaký podvod na zákazníky, spíše jde o to, že klienti mohou mít specifické požadavky na rozsah pojištění a pojišťovny se jim proto vychází vstříc. Může se však (spíše však nedopatřením) stát, že Vám někdo nabídne pojištění, které by mělo být all risk, přitom však některá část jeho zajištění může chybět. Takže rada zní, pečlivě studovat rozsah pojištění.

U havarijního pojištění je dále důležitou volbou otázka spoluúčast klienta na pojistném plnění. O co jde bude většina z Vás asi znát, je to předem stanovená částka, stanovená většinou procentem z pojistného plnění např. 10%, kterou se podílíte na každém pojistném plnění, které chcete aby Vám pojišťovna uhradila. Př. Způsobíte nehodu a škoda na Vašem vozidle po opravě dosáhla částky 50.000,- Kč, kterou si účtuje autoservis. Máte uzavřené havarijní pojištění se spoluúčastí 10%, tzn. pojišťovna Vám uhradí částku 50.000,- Kč – 5.000,- Kč (10% z 50.000) = 45.000,- Kč. Spoluúčast má také stanovenou svou minimální výši v korunách, tzn. minimální výše akontace je vždy pevně stanovena. Účel je popsán dále v textu.

Výše spoluúčasti se u jednotlivých pojišťoven opět odlišuje, ale obvyklá nabídka bývá 10%, 5% a někdy spoluúčasti ještě vyšší nebo nižší např. 1% nebo vyšší např. 20%.

Výše spoluúčasti je velmi důležitá i pro cenu pojistného. Platí obecné pravidlo, že čím vyšší je Vaše spoluúčast na pojistném plnění, tím se pojistné snižuje a naopak. Tzn. z finančního hlediska je výhodnější uzavírat pojištění s vyšší spoluúčastí např. 10%, na druhou stranu je třeba pamatovat na to, že je pak pojistné plnění o tuto procentuální část poníženo.

Důležitá věc: To, kterou pojistnou událost budete chtít uplatnit na pojišťovně, záleží také právě od Vaší spoluúčasti, resp. její stanovené minimální výše. Máte-li např. uzavřené havarijní pojištění s 10% spoluúčastí s minimální částkou 10.000,- Kč, je pak celkem jasné, že nemá smysl na pojišťovně uplatňovat škody nižší než oněch 10.000,- Kč, protože touto částkou byste se na každé škodě podíleli.

Rozhodnutí o výši spoluúčasti je na zvážení a rozhodnutí každého klienta, zde není nějaké jednoduché pravidlo na rozhodování, jste-li však klient, který nikdy v životě nehavaroval, dalo by se v tomto případě uvažovat o pojištění s vyšší spoluúčastí např. 10% (nedoporučujeme příliš pojistky s vyššími spoluúčastmi). Na druhou stranu, bude-li však s vozem jezdit začátečník, který je ke všemu ještě, kulantně řečeno trochu nešika, dá se v tomto případě očekávat, že nějaké častější havárie mohou nastat, pak v tomto případě bych se spíše klonil k variantě s nižší spoluúčastí, protože tento klient se bude častěji podílet na pojistných plněních.

Druhým kritériem je rozhodnutí o tom, jak velkou část škody budu chtít v budoucnosti od pojišťovny požadovat, např. tedy jestli 90% škody (v případě 10% spoluúčasti) nebo 95% (v případě 5% spoluúčasti).

A opět dobrá zpráva na závěr tohoto bodu!

Cenové rozdíly mezi havarijním pojištěním
s nižší a vyšší spoluúčastí
nejsou v případě našich nabídek tak markantní

Takže v rámci rozhodování se na cenové rozdíly mezi nižší a vyšší spoluúčastí informujte.

Dalším důležitým bodem pro srovnání je podobně jako POV územní platnost havarijní pojištění. Platí tady stejné pravidlo, ve většině pojišťoven platí havarijní pojištění na území celé Evropy, doplněné nebo omezené o určité země. Zpravidla se může jednat opět o území bývalých států SSSR nebo Ruska, jezdíte-li tedy do těchto oblastí, pečlivě se na tuto otázku informujte.

Dalším bodem je otázka pojistné částky, na kterou máte vůz pojištěn. Mnoho klientů se mylně domnívá, že pojistí-li si svůj vůz např. na dvojnásobek ceny, bude pojišťovna v případě odcizení nebo totální havárie plnit z této dvojnásobné ceny. Není tomu tak, pojišťovny obecně plní vždy z tzv. obvyklé ceny, někdy se užívá termín časové ceny, zkrátka z obvyklé a současné ceny vozidla, kterou má daný vůz v daném místě a čase. Koupíte-li si vůz např. nový vůz za 500.000,- Kč, doporučujeme jej pojistit na tuto částku (ještě v dalším bodě zmíním otázku DPH u pojistné částky). Po dvou letech dojde k nehodě, při které je vůz totálně zničen, pojišťovna v daném případě již však nevychází z ceny 500.000,- Kč, nýbrž z ceny, kterou měl vůz v daném čase. K tomu pojišťovny používají různé sofistikované programy a posudky, kterými obvyklou cenu stanoví a obvykle tato cena víceméně kopíruje cenu daného ojetého vozidla na trhu. Podstatné ale je, že klient nemůže u standardního all riskového pojištění očekávat vyplacení celé částky 500.000,- Kč. Existují na trhu pojistné produkty, které však kryjí rizika i do plné původní pořizovací ceny vozidla, produkty jsou to zajímavé a jsou popsané dále.

DPH u stanovení pojistné částky. Ještě doplnění k předcházejícímu bodu. Kupujete-li nový nebo ojetý vůz s možností odpočtu DPH (ano je to možné i u některých ojetých vozidel), je pak možné, jste-li plátcem DPH, pojistit vůz u některých pojišťoven i na pojistnou částku ceny vozidla bez DPH. Jelikož Vás vůz skutečně stojí cenu bez DPH, protože DPH dostanete od fin.úřadu zpět, je to výhodné, protože na pojistné částce závisí i výše celkového pojistného.

Zmínil jsem produkt, který umožňuje pojistné plnění až do plné výše původní pořizovací ceny vozidla. Co je to za produkt? U některých pojišťoven a některých typů vozidle je to možné zřídit v rámci havarijního pojištění, což je obvykle výhodné jak finančně, tak i z procesního pohledu. Na trhu jsou dále také pojišťovny, které se na tuto oblast specializují a u nich je pak možné zřídit toto pojištění separátně. Tzn. máte s pojišťovnou A uzavření standardní all risk havarijní pojištění a u pojišťovny B pak uzavřenou pojistku, která Vám v případě pojistné události, dorovnává pojistné plnění až do původní prodejní ceny vozidla. Toto pojištění se vztahuje na pojistné události odcizení vozidla a totální škody na vozidle. Produkty jsou obvykle nastavené s určitým časovým orámováním, tzn. pojištění do plné pořizovací ceny je garantováno např. na dobu 3 let. Resp. může být sjednáno na dobu 3 let do plné pořizovací ceny a další dva roky s postupným snižováním, takže produkty lze kombinovat. Produkty jsou to skutečně zajímavé i z cenového hlediska, takže doporučujeme se na tuto možnost také informovat.

Dále doporučuji si na pojišťovně informovat, v jakých cenách jsou plněny parciální škody. O čem že je to řeč? Zní to možná složitě, ale princip je jednoduchý. Představte si opět, že jste koupili nový vůz a po třech letech dojde k malé pojistné události, pojišťovny také právě užívají termín parciální škoda. Jde tedy o škodu opravitelnou, nejedná se o totální škodu vozidla. V daném případě si necháte vůz opravit např. v autorizovaném servisu, který následně vyčíslí cenu za opravu. Nyní může nastat situace, že pojišťovna A bude cenu dílů amortizovat, tzn. nebude hradit celou aktuální cenu dílů, ale např. pouze 70% hodnoty dílů. Existují pojišťovny tedy např. pojišťovna B, která však uzná celou současnou hodnotu dílů a také je v plné výši uhradí. Metodika a principy se různí, takže jak jinak, doporučujeme klientům informovat se i na tuto problematiku.

c. doplňkové pojištění

Spolu s povinným ručením a havarijním pojištěním je možné zřídit i různá doplňková pojištění, někdy se užívá termín tzv. připojištění. Tyto produkty je možné jednoduše a pohodlně zřídit v rámci jedné smlouvy obvykle spolu se zákonným pojištěním, případně havarijním pojištěním.

Některé doplňkové produkty klientům vřele doporučujeme, které jsou tyto:

 • připojištění čelního skla, případně všech skel vozidla včetně skel světel, zadních svítilen apod. – to je klienty velmi oblíbený a používaný produkt, riziko poškození čelního skla je vysoké, myslím, že každý z nás se již setkal s odlétajícími kamínky, takže za mírný poplatek je možné zřídit pojištění a být v klidu, protože výměna čelních skel bývá leckdy nákladnou záležitostí. Některé pojišťovny dokonce mají síť vlastních servisů autoskel a v případě, že si klient nechá sklo vyměnit v takovém servisu, může mít pojistné plnění i bez spoluúčasti.
 • připojištění právní ochrany od pojišťovny D.A.S., která se na danou problematiku specializuje, pojistné kryje náklady spojené nejenom s právním řešení různých sporů, znalecké posudky, právníky, které pak následně zastupují klienta apod. Zvláště pro klienty, které často cestují do zahraničí, ale nejen pro ně, tento produkt vřele doporučujeme. Některé pojišťovny navíc s D.A.S. pojišťovnou spolupracují a je tak možné v rámci jedné smlouvy připojistit i tento produkt od jiné pojišťovny.
 • připojištění zavazadel uložených ve vozidlo, pojišťovny užívají různé limity a za různých podmínek, v některých případech jsou zavazadla ve vozidle pouze po určitou denní dobu (ne tedy přes noc), jindy je možné pojistit zavazadla po 24 hod. denně. Pozor pojistné se většinou nevztahuje na peněžní hotovost!
 • připojištění náhradního vozidla, produkt, který Vám kryje náklady spojené s užíváním náhradního vozidla pro případ, že máte vlastní vozidlo havarované. Pojišťovny opět používají různé limity, většinou se tento maximální limit odvíjí od kategorie vozidla.
 • pojištění osob ve vozidle, produkt, který je určen pro krytí rizik spojených s usmrcením, nebo s těžkým zraněním přepravovaných osob, případně včetně denního nemocničního odškodnění zraněných osob. Obvykle bývá možné určit, na kolik osob se má pojistné vztahovat, jestli pouze na řidiče nebo případně na všechny osoby apod. Obvykle bývá možné i určit limity náhrad či výše odškodnění apod. Produkty se různí dle pojišťoven.

Opět je na Vás jakou skladbu připojistných produktů vezmete v úvahu, resp. zda-li vůbec nějaké. Všem klientům však alespoň doporučujeme popřemýšlet minimálně o připojištění čelního skla. Druhým námi doporučovaným produktem je připojištění právní ochrany D.A.S. Záleží však na hlavně Vás a na Vašich požadavcích.


2. Celkové náklady

Bezesporu velmi důležitý bod, resp. pro většinu z nás, ten nejdůležitější. Jistě, nikdo nechce platit zbytečně navíc.

Zde klientům doporučujeme při srovnávání relativně jednoduchou věc

Srovnávejte porovnatelné

Tzn. chcete-li se pustit do porovnání dvou nebo více nabídek, měly by nabídky ideálně být postavené jako srovnatelné, tzn. stejné pojistné limity, stejná spoluúčast. To je jedna věc. Druhou věcí, která Vám usnadní porovnání je, aby byly jednotlivé pojistné produkty rozepsané po položkách, tedy ideálně za POV x,- Kč, za havarijní pojištění y,- Kč atd.

Porovnání dvou podobných nabídek je pak již snadné a jistě to každý zvládne. Navíc na internetu již dnes působí mnoho firem, které Vám umožní srovnat nabídky za Vás, většinou se však jedná je o zákonné pojištění a výsledky berte prosím jako orientační. Většina těchto hotových srovnání totiž nedokáže dost dobře pracovat např. s Vaším vyježděným bonusem. Jestli se ptáte s čím? Pak další odstavec je určen pro Vás.

Většina pojišťoven dnes již totiž pracuje s tzv. bonusovým systémem, tzn. pojišťovny odměňují své klienty, kteří nepůsobí dopravní nehody, resp. nemají pojistná plnění, tím, že jim dávají určité slevy na pojistném. Jakmile máte tzv. bezeškodní průběh, tzn. po určitou dobu nebouráte, vzniká Vám nárok na tvz. bonus. Jestliže jste však měl dopravní nehodu, ze které pojišťovna musela vyplácet pojistné plnění, hrozí, že Vám pojišťovna může naopak pojištění zdražit. Užívá se též termín malus, jedná se tedy o opak bonusu.

Některé pojišťovny dokážou uplatňovat bonusy vyježděné i u jiných pojišťoven, v tomto případě se pak hovoří o tzv. převodu bonusů. To může být pro klienty velmi výhodné, představte si, že jste celou dobu pojištěn u některé pojišťovny, kde hradíte, jak zjistíte následně, drahé pojištění. Jste ale bezproblémový klient, takže sice hradíte drahé pojištění a získáváte bonus. Pak zjistíte, že můžete získat pojištění někde jinde za výrazně lepších podmínek a ke všemu si k této pojišťovně můžete přenést svůj vyježděný bonus, takže ušetříte ještě více. Přenos bonusů nebývá automatický, ale jak jsem již uvedl, některé z pojišťoven to umožňují.

Uplatnění bonusů, v případě, že máte nárok čerpat bonus na pojištění, jak toho využít. Většina pojišťoven Vám umožní uplatnit bonus na zákonném pojištění – tedy povinném ručení, to je vcelku normální a funguje v rámci jedné pojišťovny již asi všude běžně. Některé pojišťovny však umožňují uplatnit bonus i na havarijním pojištění a při představě, že máte nárok třeba na 50% bonus, je představa ušetření 50% na havarijním pojištění skutečně lákavá. Nyní je asi dobré zmínit, že ve většině pojišťoven bývá 50% bonus nastaven jako maximální výše uplatnitelného bonusu.

Co tedy zásadně ovlivňuje výši pojistného? Co pojišťovny ještě sledují?:

 • u zákonného pojištění jej samozřejmě nejvíce ovlivní objem motoru
 • dále pojišťovny často užívají tzn. segmentaci. Jde o to, že pojišťovny mají ze svých vlastních statistických šetření data, která jim napovídají, kteří klienti jsou více či méně rizikovými. S každým se pak nakládá trochu jinak, resp. rizikovější skupina bude mít o něco dražší POV než ta neriziková. Nebude asi velkým překvapením, že jako rizikovější skupinu obecně pojišťovny shledávají občany do cca 30 let a dále obyvatele Prahy či velkých měst. Ale ne všechny pojišťovny tuto segmentaci používají, takže je to opět o porovnání nabídek
 • havarijního pojištění nejvíce ovlivňuje typ vozidla a jeho stáří, je jasné, že Škoda Octavia bude mít určitou sazbu pojistného a Jaguar S Type, bude mít sazbu zcela jinou. Dále výši pojistného u havarijního pojištění ovlivňuje pojistná částka, stanovená spoluúčast a používá-li pojišťovna segmentaci, tak opět typ klienta u povinného ručení i havarijního pojištění mohou hrát významnou roli vyježděné bonusy

3. Spolehlivost, likvidace

Bohužel velmi důležitá otázka, kterou však nikdy dopředu do důsledku neověříte. Můžete se cítit podobně jako ten ptáček ve známém pořekadle „Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají“.

Jde o to, jak ověřit, jestli pojišťovna, u které chcete uzavírat smlouvu, umí také vyplácet pojistné plnění a za jakých podmínek. To do důsledku ověříte až v momentě, kdy k takové události dojde a pojišťovna se při likvidaci škod ukáže.

Jak tedy vybrat, abyste nepřebrali.

 • Máte-li již nějakou pojišťovnu historicky vyzkoušenou a ta Vám současně dává i nejvýhodnější cenové podmínky, pak asi není co řešit
 • Když uzavíráte úplně první smlouvu, nebo přecházíte k jiné pojišťovně, pak doporučujeme obezřetnost. Na trhu je v dnešní době velké množství pojišťoven a velké množství jich na trhu automobilového pojištění působí velmi krátkou dobu. U těchto bych byl obezřetný a zvažoval, co za své peníze získám. Žádnou pojišťovnu uvádět nebudu, ale máme zprávy přímo od našich klientů a známe jejich zkušenosti, takže víme o pojišťovnách, které bychom klientům nedoporučovali.
 • Na druhou stranu je tu velké množství velkých, stabilních a ověřených pojišťoven, takže je určitě z čeho vybírat.
 • Můžete se také zeptat svých známých, přátel či kolegů, na jejich zkušenosti, i to Vám může pomoci při rozhodování

Našim klientům předkládáme nabídky pojištění
pouze od léty prověřených a vyzkoušených pojišťoven
a díky našim množstevním slevám též za bezkonkurenčních podmínek.


4. Pohodlí a komfort sjednání

Na první pohled si možná pomyslíte, že se jedná o malichernost. Může se to tak jevit, ale někdy může i proces sjednání smlouvy sehrát určitou roli.

Jestliže chcete např. získat nabídku pojištění a musíte kvůli tomu dojít přímo do pobočky nějaké pojišťovny, pak Vás to může trochu omezovat. Když byste měli stejným způsobem získat dalších pět nebo šest nabídek, už by Vás to asi moc nebavilo.

Naštěstí se dnes dá získat nabídka pojištění po telefonu nebo přes internet, takže je mnohem pohodlnější a jednodušší, navíc nabídku si v klidu prostudujete, jakmile ji obdržíte.

Podobné je to pak s uzavíráním smlouvy, myslím, že nikdo z nás nemá rád čekání ve frontách v různých institucích.

Opět je již dnes u některých pojišťoven možné uzavřít smlouvu „na dálku“ buď prostřednictvím internetu, nebo poštou, takže smlouva za Vámi přijde vlastně sama.

A o to v celém dokumentu šlo, tzn.

získat co možná nejširší nabídku
za co nejlepších cenových podmínek
uzavřenou s bezpečným partnerem
a ještě pohodlným způsobem.

Závěrem si Vám dovoluji popřát hodně úspěchů při uzavírání nejvýhodnějšího pojištění a nebojte, jde-li Vám z toho, co jste se právě dozvěděli hlava kolem, neklesejte na mysli a nechte si třeba zpracovat zdarma a nezávazně kalkulaci pojištění od naší společnosti, resp. od naší partnerské, vyzkoušené a renomované pojišťovny.

Dovoluji si Vám ještě doporučit materiál Jak vybrat auto leasing, abyste toho později nelitovali? který, jak název napovídá řeší otázku správné volby splátkového financování vozidla.

V případě, že momentálně nepotřebujete řešit otázku pojištění vozidla, ale víte o někom, kdo o tom uvažuje, předejte mu prosím kontakt na nás. Uvidíte, že si tak vysloužíte jeho pochvalu.Děkuji a přeji Vám krásný den

Miroslav Ševčík
jednatel společnosti NASPLÁTKY.EU, s.r.o.Zaregistrujte se k odběru novinek