Jak vybrat auto leasing

 • Jak správně porovnávat leasingové nabídky?
 • Na co byste neměli zapomenout?
 • Co byste měli znát předtím než uzavřete leasing na auto?
 • 5 důležitých otázek , na které byste měli znát odpověď, předtím než uzavřete smlouvu!
 • Skrytá nebezpečí špatně zvoleného produktu!

Pro někoho jednoduchá záležitost vyřízená za pár desítek minut, pro někoho jiného trauma, bezesné noci a špatné trávení. O čem, že je to řeč?

o leasingu auta, resp. o tom, jak správně uzavřít smlouvu

Ať patříte do první nebo druhé nebo snad i jiné skupiny asi potvrdíte, že správnému výběru leasingového partnera se vyplatí věnovat určitý čas. Tento materiál by však mohl pomoci všem, neboť poodkrývá určitá tajemství, která i pro znalé můžou být určitým překvapením.

Kdybych Vám položil otázku, jak byste postupovali, když byste chtěli uzavřít leasingovou smlouvu na auto, co byste mi odpověděli? Zde jsou možné odpovědi, které by Vás možná napadli:

 • Nechal bych si vyřídit leasing přímo na prodejně nových vozidel nebo v bazaru
 • Zašel bych do své banky pro radu
 • Vzal bych telefon a začal bych obvolávat leas. společnosti jednu po druhé
 • Něco podobného bych hledal na internetu
 • Zeptal bych se svých známých nebo příbuzných na jejich zkušenosti

Ano, to jsou odpovědi, které jsou zcela správné a relevantní. Každopádně všem našich klientům radím vždy

Nechte si na uzavření leasingu dostatek času.

Nejednejte impulsívně,
nechte si zpracovat více nabídek a porovnávejte je!

Radši počkejte o den navíc,
než abyste si roky vyčítali nevýhodnou splátku!

Jaké jsou tedy naše rady, zde je máte v několika bodech. Radím svým klientů, aby se zaměřovali na tyto body:

 • Správně zvolený produkt
 • Celkové náklady
 • Pohodlí a komfort sjednání
 • Spolehlivost
 • Servis
 • Doprovodné služby

Pojďme se na jednotlivé body podívat podrobněji.1. Správně zvolený produkt

Teď se možná trochu divíte nebo jste zvědaví o čem, že zde asi budeme psát. Všude hovoříme o leasingu, takže jaképak s tím cavyky, to je ten správný produkt! Jdeme do něho! Nebo snad ne?! Někteří se možná podiví, ale dnes je skutečně v nabídce více produktů a některé jsou dokonce výhodnější než zmiňovaný leasing, ale pozor v tento moment se nejedná zase tolik finanční srovnání, ale spíše o aspekty produktu jako takového, o postavení klienta ve smlouvě, jeho možnosti, manévrovací prostor apod.

Co máme tedy na výběr, tedy samozřejmě kromě platby v hotovosti:

 • Leasing, resp. finanční leasing nebo ještě jinak finanční pronájem s možností následné koupě předmětu
  – ať už jde o kterýkoliv z těchto názvů jedná se o ten starý známý produkt, do nedávné doby s neotřesitelným postavením na trhu financování vozidel. Princip je v zásadě jednoduchý majitelem vozidla se stává leasingová společnost, která je zapsaná ve velkém technickém průkazu jako majitel, klient si pak vůz pronajímá a je v technickém průkazu zapsán jako provozovatel vozidla. Po skončení leasingové smlouvy je vůz zpravidla za symbolickou hodnotu obvykle třeba 1.000,- Kč prodán do vlastnictví klienta. Klient před a nebo při podpisu leasingové smlouvy hradí určitý podíl z ceny vozu, zažil se termín Akontace, ale společnosti mohou používat jiných označení (je možné realizovat leasing i s 0% akontací). Smlouva je stanovena na předem domluvenou (nebo zákonnými předpisy stavenou) délku a klient po tuto dobu splácí leasingové splátky.
 • Úvěr, resp. účelový úvěr ke koupi vozidla. Produkt, který v posledních letech válcuje leasing a stává se dominantním způsobem splátkového financování vozidel v ČR. Kde se vzal a v čem spočívá jeho kouzlo, jak je možné tak razantní šíření tohoto produktu. Výhod je hned několik a postavíme-li vedle sebe úvěr a leasing, pak skutečně výhody jsou v dnešní době již na straně úvěru.

  Pojďme si v rychlosti projít ty zásadní výhody úvěru:
  • úvěrové financování bývá zpravidla finančně o něco výhodnější, rozdíly pravda nejsou markantní, ale i vzhledem k tomu, že úvěrové splátky nejsou zatížené DPH, splátky úvěru většinou o něco nižší
  • nárok na jednorázové vrácení celého DPH z vozidla po uzavření smlouvy, důležitá věc pro podnikatele plátce DPH, v případě uzavření úvěrové a kupní smlouvy na vůz s odpočtem DPH, může kupující – klient nárokovat vrácení celého DPH z vozidla NAJEDNOU A IHNED resp. v dalším zdaňovacím období
  • v případě úvěrové smlouvy se stává vlastníkem vozidla kupující tedy klient, ve velkém technickém průkazu zpravidla nebývá nikde zmínka o úvěrující společnosti, ale metodiky se v tomto směru mohou lišit, pravdou však zůstává, že úvěrující společnosti v úvěrových smlouvách či jejích obchodních podmínkách zakomponovali možnost domáhat se svých pohledávek v případě nesplácení úvěru i z prodeje vozidla, takže klient třeba nemůže vůz dále prodat, aniž by předtím neměl řádně vypořádanou a doplacenou úvěrovou smlouvu
  • postavení klienta jako smluvní strany v úvěrové smlouvě je o něco silnější, je stanovené zákonnými předpisy, třeba tím, že klient má ze zákona právo úvěrovou smlouvu předčasně splatit, může pohodlněji skládat mimořádné splátky apod.
  • u podnikatelů je důležitá otázka odpisů vozidel do nákladů, v tomto směru měl vždy leasing navrch a to z důvodu umožněného
 • Úvěrová smlouva s převodem vlastnictví k vozidlu na leasingovou společnost. Jedná se o produkt, který je také některými společnostmi využíván a je to něco napůl mezi leasingem a úvěrovou smlouvou. Princip bývá (metodiky se však mohou odlišovat) takový, že tento produkt požívá stejných výhod jako úvěr (tzn. nárok na vrácení DPH z vozidla, odpis kupní ceny do nákladů), ale klient vůz z právního hlediska převádí do vlastnictví úvěrující společnosti na dobu trvání smlouvy. Po jejím skončení a uhrazení všech splátek je vůz převeden zpět na klienta. V tomto případě, je tedy úvěrující společnost zapsána ve velkém technickém průkazu jako vlastník a jako provozovatel je zapsán klient. Nejedná se o příliš rozšířený produkt a úvěrující společnosti ho mohou používat nebo navrhovat v případech, kdy jsou na vážkách, zda konkrétnímu klientovi úvěrovou smlouvu poskytnout nebo ne. Tento produkt jak již z výše uvedeného vyplývá, totiž posiluje pozici úvěrující společnosti (vzhledem k tomu, že je evidována jako vlastník vozidla).
 • Operativní leasing – produkt, který je na českém trhu relativně krátce a již si buduje své vlastní postavení zejména v podnikatelské sféře. Je výhodný pro klienty zpravidla podnikatele, kteří nelpí na vlastnictví k financovanému předmětu, tedy klienty, kteří potřebují bez relativních starostí „jen“ vůz po nějakou dobu užívat a pak jej buď vrátí, nebo si vezmou jiný, a nebo jej i mohou za leasingovou společností stanovenou kupní cenu koupit.

Závěr: možná, že jsou na českém trhu ještě další způsoby financování vozidel, nejsou již v tak obecné míře rozšířené jako ty shora uvedené, máte-li možnost výběru, doporučujeme uzavírat smlouvy úvěrové nebo případně operativní leasing, za předpokladu, že podmínky operativního leasingu jsou pro Vás žádoucí.


2. Celkové náklady

Velmi důležitý bod, druhý nejdůležitější hned po správné volbě splátkového produktu. Naše doporučení zní,

porovnávejte vždy celkové náklady splátkového produktu!

Kdybych se Vás zeptal jak správně finančně porovnat dvě nabídky financování na totožný vůz, co byste odpověděli. Ti méně zkušení by asi odpověděli, že by porovnali splátky a která je nižší tu by vybrali, ti více zkušení by možná odpověděli, že by se orientovali dle úrokové sazby, resp. dle takzvané sazby RPSN – Roční Procentní Sazba Nákladů.

Ano obě odpovědi jsou správné, ale tato problematika má svá úskalí. Jednak všechny nabídky neobsahují onen údaj RPSN, zákonné předpisy totiž stanoví, že sazba RPSN musí být uvedena u nabídek splátek pro koncové spotřebitele, tzn. nepodnikající subjekty, tzn. jste-li podnikatelský subjekt a je lhostejné jestli podnikáte jako OSVČ (Osoba Samostatně Výdělečně Činná) a nebo jste právnický subjekt, v nabídce pro Vás sazba být uvedená nemusí.

Navíc rozhodování jen podle sazby nemusí být přesné, někdy dokonce nevýhodné.

Jak je to možné? Hned to vysvětlím. Zkusme si představit dvě nabídky na stejný vůz třeba nový vůz Opel Insignia. Aby bylo vše jednodušší, tak obě nabídky obsahují údaj RPSN u nabídky č. 1 je RPSN 9,1% a splátka 13.198,- Kč a u nabídky č. 2 pak RPSN 10,2 a splátka 13.532,- Kč. Je jasné, že většina klientů by vybrala první nabídku s RPSN 9,1% tedy splátku za 13.198,- Kč a u většiny nabídek bych to i klientům doporučil, jenže co když …

Co když další náklady spojené s financování vozidla jsou výrazně vyšší
u té na první pohled levnější nabídky tedy nabídky č. 1?

Jaké další náklady, ptáte se možná. Těch nákladů může být více, zde jsou vyjmenovány ty nejčastější, ale možná Vás sami napadnou další:

Náklady na pojištění (zákonné pojištění vozu – povinné ručení; havarijní pojištění vozidla; doplňková pojištění – např. pojištění schopnosti splácet, pojištění čelního skla atd.) – možná budete namítat, že rozdíly v pojištění nemohou být přece tak velké. Asi byste se divili, jsou a někdy markantní. Zvláště u dražších vozů jsou rozdíly zásadní.

Naše společnost umí velice efektivně řešit právě pojištění vozidel, pro zajímavost se můžete podívat do sekce Kolik ušetřili naši zákazníci, kde jsou na mnoha případech prezentovány rozdíly právě mezi běžným, standardním pojištěním a pojištěním, které nabízíme našim klientům my. Důležitou věcí je také srovnat rozsah pojištění, zde platí něco podobného jako u srovnávání úvěru či leasingu, nechte si vše řádně vysvětlit a porovnávejte více nabídek, ať potom nejste nepříjemně překvapení. Pro tento účel jsme pro Vás připravili průvodce Jak vybrat komplexní pojištění vozidla, kterého si můžete zdarma přečíst zde.

Např. porovnávejte rozsah zákonného pojištění – povinného ručení, plnění např. 30/30 mil. Kč v dnešní době již klientům ani nenabízíme, je možné získat za podobné peníze podstatně vyšší zajištění a v klidu pak spát. Podobně je tomu u havarijního pojištění, ptejte se na rozsah pojištění, některé společnosti v rámci cenového boje nabízejí různá polovičatá řešení, kdy jste pojištěni např. jen na(proti) živelná poškození, ale nikoliv již na odcizení vozidla apod.


Poplatky – někteří dodavatelé si nechávají za své služby zaplatit různé poplatky za vše možné a tyto poplatky nemusejí být nijak malé, pečlivě se svého partnera zeptejte, zda je jeho nabídka konečná nebo jestli Vám pak bude účtovat nějaké poplatky či náklady, i s těmito náklady je třeba počítat a zahrnout je do celkových nákladů na financování vozidla. Jak to děláme my se dozvíte na našich webových stránkách.


Náklady na cestování a čas – za předpokladu, že budete splátkovou smlouvu realizovat přes standardního partnera je možné, že budete nuceni hradit náklady na cestování s tím, že Vás to bude nutně stát nějaký čas. Standardně se stává, že klient musí hradit své vlastní náklady na cestu za účelem podpisu splátkové smlouvy, následně se obvykle čeká na převody peněz od splátkové společnosti na účet dodavatele vozidla (což prakticky trvá jeden až dva pracovní dny) a teprve pak je možné vozidlo převzít tzn. opět náklady na cestování + strávený čas.

S naší společností šetříte jak čas, tak i peníze, protože u většiny vozidel jsme schopni garantovat úhradu vozidla přímo dodavateli a to v den podpisu smlouvy. Tzn. klient uhradí pouze akontaci a to na účet (nebo v hotovosti) dodavateli vozidla a zbylou část uhradí ve stejný den naše firma. Dodavatel tak může v den podpisu smlouvy vydat vůz a klient může s vozem rovnou odjet. Není v naší republice tolik společností, které dokážou garantovat podobný postup.

Pro lepší přehlednost jsme obě reálně vzniklé nabídky přenesly do srovnávací tabulky, aby bylo lépe zřetelné, jak se nabídky liší a která je ve finále skutečně výhodnější.

  nabídka č. 1 nabídka č. 2
Splátka úvěru (RPSN 9,1%) 13 198 Kč (RPSN 10,2%) 13 532 Kč
Měsíční náklady komplexního pojistného 2 917 Kč 2 083 Kč
Celkem 16 115 Kč 15 615 Kč
Poplatek za uzavření smlouvy 4 000 Kč 0 Kč
Úspora měsíčně   -500 Kč
Úspora za jeden rok   -6 000 Kč
Úspora za pětiletý úvěr   -30 000 Kč

Z tabulky je zřejmé, že na první pohled dražší nabídka (pouze dle sazby RPSN) je nakonec výhodnější než nabídka č. 1, neboť klient díky nabídce č. 2, šetří 500,- Kč měsíčně, tzn. 30.000,- Kč za celou dobu trvání úvěrové smlouvy. Nabídka č.1 je navíc zpoplatněna jednorázovým poplatkem ve výši 4.000,- Kč, takže celková úspora je pak 34.000,- Kč. Daný případ je samozřejmě zjednodušený, dalších (i skrytých) poplatků může být daleko více, takže je potřeba pečlivě porovnávat.

Závěr: nechci samozřejmě tvrdit, že orientovat se v nabídkách podle sazby RPSN není dobré, byl bych nerad, aby tento materiál takto vyzněl. Naopak, sazba RPSN je velmi důležitá a sama o sobě vypovídá o výhodnosti samostatného úvěru. Tato část však spíše měla upozornit na fakt, že ostatní náklady či vícenáklady je nutné také sledovat a porovnávat, neboť jsou velmi důležité.

Stává se nám také například, že se klient na nás obrací se žádostí o kalkulaci úvěru a přitom drží v ruce nabídku úvěr bez navýšení, kterou dostal přímo od dodavatele vozidla. Ptáte se možná, jestli se takovou nabídkou vůbec zabýváme? Ano zabýváme, i když to bývají nabídky, které jsou z pohledu zákazníka nejvýhodnější, přesto již jich několik realizovalo splátkovou smlouvu přes nás. Jak je to možné? Vždyť měli nabídku úvěru bez navýšení, tedy za úvěr nezaplatili ani korunu navíc! Ano, ale ono není vždy všechno úplně zadarmo a je to právě o sledování dalších nákladů a vícenákladů, takové nabídky občas mívají skryté poplatky či zbytečně drahé pojištění, a když se pak srovnají celkové náklady, vyjde v některých případech naše nabídka výhodněji.

Stále platí – Porovnávejte, hledejte a sledujte celkové náklady!


3. Pohodlí a komfort sjednání

Tento bod může být velmi důležitý v momentě, kdy klient porovnává nabídky, které se od sebe celkovými náklady tolik neliší, tzn. klient neprodělá, ani když se vezme nabídku A nebo nabídku B, protože rozdíly mezi těmito dvěma nabídkami nejsou nijak závratné.

Podle čeho se pak dále rozhodovat? Jedním z rozhodujících faktorů se pak mohou stát další dále uváděné body. První z nich nazývám Pohodlí a komfort. Co je tím míněno?

Představte si, že proto, aby klient mohl uzavřít nabídku A musí např. shánět různá potvrzení a podklady, pro některý z těchto podkladů musí např. jet ke svému zaměstnavateli do jiného města, podklady pak na vlastní náklady nakopírovat, zavést do své banky, aby mu do třech dnů pak dali vědět výsledek, zda je možné smlouvu uzavřít nebo ne. V případě, že je možné smlouvu uzavřít, pak znovu musí jet do své banky, kde musí smlouvu podepsat, pak čeká na uvolnění peněz z banky na účet dodavatele vozu a teprve pak může ject přebírat vůz. Zní to dost odstrašujícím způsobem, nemyslíte?

Na druhou stranu nabídku B znamená, že v podstatě nemusí ze svého domova vytáhnout paty, pouze pár dokumentů zašle emailem, výsledek, zda je možné smlouvu uzavřít ví klient týž den a druhý den je možné se přímo sejít u dodavatele vozidla, kde je smlouva podepsána, klient zaplatí dodavateli vozidla akontaci, firma, která mu zajistila financování vozidla uhradí zbývající část ceny vozidla na místě dodavateli a týž den může klient s vozidlem odjet. Mimochodem to je přesně styl uzavření naší smlouvy.

Kterého partnera pro uzavření smlouvy si klient vybere? Myslím, že většina by si vybrala partnera s nabídkou B.

Závěr: sledujte a zvažujte, jak složitý resp. pohodlný je proces uzavření smlouvy, kdy je možné vozidlo převzít (drtivá většina dodavatelů vozidel v současné době vydá vozidlo až v momentě, kdy má uhrazenou celou kupní cenu vozidla) a jak dalece Vás to obtěžuje či omezuje. Pozor, tento bod je skutečně třetí v pořadí důležitosti, tzn.
1. Nejprve musím mít správně zvolený produkt (např. úvěr nebo leasing)
2. Mám nabídku s nejnižšími celkovými náklady a až zde vybírám pro sebe nejpohodlnější nabídku.
Dá se to také shrnout slovy

„buďte chytří, buďte i pohodlní a nechte se hýčkat!“


4. Spolehlivost

Bezesporu také důležitý bod. U kterého partnera by jste si uzavřeli smlouvu u toho, kdo plní své sliby, zašle včas nabídku, precizně odpoví veškeré Vaše dotazy a to mailem nebo po telefonu, vysvětlí nejasnosti a poradí, když jste v něčem nerozhodní apod., a nebo u toho, kdo Vám slíbí nabídku poslat do hodiny a bez omluvy jí pošle až druhý nebo třetí den, nebo jste domluveni, že Vám zavolá, protože Vám bylo něco nejasného a neozval se, nebo dokonce jste přišli na podpis smlouvy a on jí neměl připravenou?

Ano asi byste si v daném případě vybrali toho prvního partnera.

Druhým aspektem spolehlivosti může být i renomé leasingové či úvěrové společnosti. Asi byste měli raději uzavřenou smlouvu s leasingovou společností, která patří nějaké renomované bance než se společností, která vznikla před necelým půl rokem a o jejíž existence jste neměli do teď ani potuchy.

Např. naše společnost spolupracuje především s bankovními domy a jejich dceřinými společnostmi (leasingovými či úvěrovými společnostmi).

Závěr: předtím než smlouvu uzavřete, vyzkoušejte si svého partnera a to jak je spolehlivý ve svých slibech a činech


5. Servis

Otázku servisu si nikdy stoprocentně neověříte před podpisem smlouvy. Servisem totiž myslím to, zda o Vás firma, která Vám zajistila financování na vůz, bude dále pečovat, a nebo jestli podpisem smlouvy její spolupráce skončila. Ptejte se svého dodavatele úvěru na vůz, zda jeho služby končí podpisem smlouvy a nebo, zda Vám pomůže, až budete něco v budoucnu potřebovat. Upřímně si myslím, že na tuto otázku asi vždy uslyšíte pozitivní odpověď, něco ve smyslu: „Samozřejmě až budete cokoliv v budoucnu potřebovat, kdykoliv se na mne obraťte“ nebo něco podobného. Možná však uslyšíte v odpovědi něco jiného a nebo jen způsob, jakým to bude řečeno ve Vás vzbudí oprávněné obavy.

Naše společnost například nabízí svým klientů servis po uzavřené smlouvě. Servis se týká garance uzavření výhodné smlouvy jak pro klienta samotného, tak pro kohokoliv jiného, kterého doporučí, dále garance získání pojistného na vůz za podobně výhodných podmínek jako u první uzavřené smlouvy, dále pomoc s případnou devinkulací pojistného (viz slovníček pojmů), řešíme celkem běžně, pomoc při hlášení pojistné události, pomoc při předčasném ukončení smlouvy apod. Některé úkony je klient dokonce povinný řešit napřímo s pojišťovnou či úvěrovou společností a to bez zásahu zprostředkovatele či kohokoliv jiného. V těchto případech alespoň klientům nabízíme pomocnou ruku, pro případ, že by se jeho požadavkům nikdo nevěnoval, jsme připraveni zakročit a zjistit kde nebo v čem je problém.

Závěr: snažte se zjistit o svém partnerovi více informací nebo zkušeností od zákazníků a to ve smyslu, zda se jedná o trvalý partnerský vztah, či jednorázový smluvní úkon bez dalšího servisu. Vybírejte vždy ten s posmluvním servisem.


6. Doprovodné služby

Tento bod poměrně úzce souvisí s bodem 3. Pohodlí a komfort sjednání. Při uzavírání smluv se snažte jednat efektivně a získat od svého partnera maximum služeb, které je schopen nabídnout. Chcete-li např. ke smlouvě o zajištění úvěru na vůz sjednat i výhodné pojištění, hledejte takového partnera, který Vám to umožní – pozor opět ale na srovnání celkových nákladů tzn., měl by to být partner, který Vám dokáže zajistit výhodné a komplexní pojištění.

Vedle klasického zákonného a havarijního pojištění je ale možné sjednat celou řadu doplňkových produktů jako jsou např.

 • pojištění čelního skla, případně všech skel včetně skel světlometů, ukazatelů a mlhových světel – tento produkt klientům vždy doporučujeme
 • pojištění schopnosti splácet, pojištění pouze pro nepodnikatelské subjekty, tedy koncové spotřebitele, umožňuje krýt rizika spojená s nesplácením jeho závazků z důvodu úmrtí, dlouhodobé nemoci klienta, resp. dlouhodobé pracovní neschopnosti či dokonce se ztrátou zaměstnání
 • pojištění právní ochrany – pojištění pro případ právních sporů, kryje náklady spojené se zastupováním klienta před smluvními stranami, platí mezinárodně – tento produkt klientům vždy doporučujeme
 • pojištění osob ve vozidlo pro případ jejich smrti, následků úrazů či pobytu v nemocnici
 • pojištění majetku ve vozidle – pojištění majetku ponechaného ve vozidle
 • pojištění pro případ potřeby náhradního vozidla
 • úrazové pojištění
 • nebo dokonce takový produkt, který Vám vrátí část za pojištění hrazených prostředků v momentě, kdy nebylo pojistné po určitou dobu čerpáno, tzn. v konečném důsledku můžete mít náklady na pojistné ještě o určitou část levnější

Závěr: doporučujeme klientům, aby se na doprovodné služby informovali a maximálně využívali toho, co jim jejich partner nabízí, znovu tedy platí již zmíněné pravidlo,

pracujte efektivně, buďte chytří a zároveň pohodlní, nechejte o sebe pečovat.


5 důležitých otázek, na které byste měli znát odpověď předtím, než uzavřete leasingovou smlouvu

Až budete tedy jednou vybírat financování pro svůj vůz, měli byste znát odpovědi minimálně na tyto dotazy, které byly v materiálu zevrubně popsané:

 • Mám správně zvolený produkt? – tedy otázka volby mezi leasingem, úvěrem, operativním leasingem případně jiným dalším produktem
 • Mám nejlevnější nabídku? – tedy správné posouzení výhodnosti nabídky, tzn. celkových nákladů na financování (úvěrová splátka + pojištění + další s tím spojené náklady např. poplatky, cestování apod.)
 • Mám nejpohodlnější a nejefektivnější nabídku? – máte pocit, že smlouva, kterou se chystáte podepsat je procesně jednoduchá a komfortní, je možné při podpisu smlouvy rovnou převzít vůz atd.
 • Kdo je mým partnerem a jak je spolehlivý? – tzn. volba slušné leasingové společnosti, servis a spolehlivost toho, kdo Vám financování zajišťuje, jaké jsou jeho odezvy, spolehlivost, zda garantuje Vám i posmluvní servis atd.
 • Co mohu v rámci sjednání smlouvy ještě získat? – otázka dalších produktů, které je možné v rámci podpisu smluv dále získat, např. připojistné produkty (čelní sklo, pojištění schopnosti splácet, pojištění osob a majetku ve vozidle, pojištění právní ochrany apod.)

Doufám, že z uvedených informací vyplývají skrytá nebezpečí špatně zvoleného produktu, která hrozí při bezhlavém, či impulsívním jednání při sjednání smlouvy o financování vozidla za která považujeme hlavně:

 • hrozba nesprávně zvoleného produktu
 • hrozba zbytečně vysokých nákladů spojených s financováním vozidla

Závěrem si Vám dovoluji popřát hodně úspěchů při uzavírání právě Vaší smlouvy a nebojte, jde-li Vám z toho, co jste se právě dozvěděli, hlava kolem, neklesejte na mysli a nechte si třeba zpracovat zdarma a nezávazně kalkulaci Vašeho vozu od naší společnosti.

Dovoluji si Vám ještě doporučit materiál Jak vybrat komplexní pojištění vozidel?, který, jak název napovídá, řeší otázku správné volby a správného porovnání nabídek na pojištění vozidel.

V případě, že momentálně nepotřebujete řešit otázku financování vozidla, ale víte o někom, kdo o koupi vozidla na splátky uvažuje, předejte mu prosím kontakt na nás. Uvidíte, že si tak vysloužíte jeho pochvalu.Děkuji a přeji Vám krásný den

Miroslav Ševčík
jednatel společnosti NASPLÁTKY.EU, s.r.o.Zaregistrujte se k odběru novinek