Jak předčasně ukončit pojistnou smlouvu? – další způsoby

Tento samostatný článek prezentuje dva méně známé způsoby, jak lze předčasně ukončit pojistnou smlouvu. První způsob je zcela oficiální, druhý pak řekněme méně oficiální, uvádíme jej hlavně z toho důvodu, že je obecně v ČR užíván, i když nemůžeme zrovna prohlásit, že ten druhý způsob je námi doporučovaný.

 • Uložení technického průkazu do depositu

  - Zní to možná složitě, ale jde o jednoduchý administrativní úkon, kdy na dopravním inspektorátu, který technické průkazy vydává a spravuje, požádáte o tzv. dočasné odhlášení vozidla z provozu. Přitom stačí odhlásit vozidlo na velmi krátkou dobu, v extrémním případě, třeba i na jeden jediný den. Záznam o odhlášení vozidla z provozu se pak objeví v technickém průkazu - doporučujeme hned v tomto stavu získat kopii technického průkazu a na základě tohoto záznamu je pak možné pojištění předčasně ukončit. Pozor, tímto způsobem lze stoprocentně ukončit povinné ručení, může teoreticky nastat situace, kdy pojišťovna bude klást odpor při ukončení havarijního pojištění. Prakticky jsou to zatím ale výjimky.

  Tento úkon je zpoplatněný a stojí cca 100,- Kč, ale vzhledem k potenciálním úsporám na pojištění se určitě vyplatí. Slyšeli jsme již o úřadech, kde byli pracovníci inspektorátu ochotni v rámci jednoho dne, tedy v rámci jedné jediné návštěvy vozidlo jak odhlásit, tak hned od dalšího dne znovu přihlásit do provozu. V případě, že byste chtěli celou věc řešit tímto rychlým způsobem, doporučuji vyžádat si kopii technického průkazu v momentě, kdy je vůz odhlášen a je tato skutečnost zapsaná ve velkém technickém průkazu. Bylo by asi trapné jít na pojišťovnu žádat o ukončení pojistky a mít připravený technický průkaz, kde by bylo uvedeno jak odhlášení vozidla a hned od druhého dne i opětovné přihlášení vozidla.

  Tento postup je zcela běžný a pracovníci dopravních magistrátů jej znají nebo alespoň měli by znát a je to způsob, který stoprocentně ukončí zákonné pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla – povinné ručení a s velkou jistotou i havarijní pojištění.
 • Změna vlastníka vozidla

  – méně oficiální způsob. Na úvod jen krátká citace ze Zákona o pojistné smlouvě č. 37/2004 a to zejména v §27 odst. 1. – Změna vlastnictví pojištěného majetku, jež zní: „Nebylo-li dohodnuto jinak, soukromé pojištění, které se vztahuje k majetku, zaniká dnem, kdy došlo ke změně vlastnictví nebo spoluvlastnictví tohoto majetku“.

  Myslím, že znění tohoto odstavce je poměrně jednoduché a jasné, když dojde ke změně vlastníka pojištěného předmětu – pojištění ze zákona zaniká. Je jasné, že nikdo přece nebude kvůli ukončení pojistky prodávat auto… To jistě ne, takže jak je to možné?

Slyšeli jsme o dvou základních způsobech, znovu však opakujeme, že se nejedná o námi doporučované řešení:

 • Kupní smlouva

  – Stávající klient prodává vůz svému známému, vytvoří oficiální kupní smlouvu, jejíž kopii pak klient předloží na pojišťovně a žádá o ukončení pojistné smlouvy. Znamená to tedy, že klient vůz prodal? Ne. Je přece možné, že se smluvní strany následně dohodly, že od kupní smlouvu odstoupí a tato se tedy v podstatě zruší. Někteří klienti to dokonce řeší tak, že souběžně s podpisem kupní smlouvy rovnou podepisují i dohodu o zrušení kupní smlouvy.
 • Darovací smlouva

  – podobný způsob jako u kupní smlouvy, stávající klient vůz daruje někomu jinému, dojde tedy opět ke změně vlastníka.


Zaregistrujte se k odběru novinek