Často se nás ptáte

Často pokládané otázky našich klientů včetně odpovědí


Je autoleasing nebo autoúvěr zajištěný přes Vás skutečně tak výhodný?

Splátky, které díky nám můžete získat jsou skutečně velice výhodné a můžete díky nim ušetřit nejenom značné peníze, ale také úsilí a čas, které do realizace financování a pojištění vozidla chcete vkládat. Přesvědčete se sami a nechte si zpracovat nezávaznou kalkulaci autoleasingu nebo autoúvěru.

A kdo mi vlastně bude půjčovat peníze? Přímo Vy, nebo jste zprostředkovatelé?

Naše společnost je prostředníkem mezi klienty a splátkovými společnostmi a naší hlavní funkcí je vybrat nejvýhodnější nabídku. Naše společnost přímo peníze nepůjčuje. Vaším partnerem je vždy tedy přímo leasingová společnost, u pojištění pak přímo pojišťovna. Vždy se jedná o renomované partnery.

Mám si vybrat auto leasing nebo auto úvěr?

V současné době svým klientům doporučujeme uzavírat úvěrové smlouvy, leasing ztratil většinu svých výhod, další informace nejenom k otázce volby mezi leasingem a úvěrem můžete získat zcela zdarma zde v materiálu Jak vybrat auto leasing.

Kdo bude zapsán ve velkém technickém průkazu jako vlastník vozidla?

Platí v zásadě jednoduché pravidlo: U leasingové smlouvy je v technickém průkazu zapsána leasingová společnost. U úvěrové smlouvy, kterou doporučujeme, jste ve většině případů v technickém průkazu zapsán Vy, o financující společnosti není v technickém průkazu žádná zmínka. Některé společnosti také nabízejí sjednání úvěrové smlouvy se zápisem financující společnosti do technického průkazu.

Kdo má k dispozici originál velkého technického průkazu?

Zde platí obecné pravidlo, že drtivá většina společností při financování vozidel požaduje, aby byl originál velkého technického průkazu deponován v jejich společnosti. U leasingové smlouvy je to jasné, protože vlastníkem vozidla je leasingová společnost. U úvěru je to z toho důvodu, že úvěr je sjednáván jako účelový ke koupi vozidla a financující společnost chce mít přehled, zda se s vozidlem neděje něco nekalého.

Není pro mne výhodnější uzavřít smlouvu přímo s leasingovou společností, tedy bez zprostředkovatele

Ve většině případů je tomu naopak, tzn. smlouva uzavřená přes naší společnost bývá výhodnější než, když si klient může uzavřít sám. Důvodem jsou MNOŽSTEVNÍ SLEVY. Stejně jako je tomu běžné v obchodním životě, dostávají zákazníci, kteří nakupují ve velkém množstevní slevy, podobné je to i v naší branži, tedy finančních službách. Zpostředkovatelé, které realizují velké množství smluv, což je náš případ, mají od leasingových společností nebo i pojišťoven možnost čerpat určitá cenová zvýhodnění, které pak můžeme přenést na naše zákazníky. Našim zákazníkům doporučujeme vždy porovnávat celkové náklady na financování, tedy veškeré náklady, které Vás mohou potkat v průběhu splácení vozidla. Další užitečné informace můžete získat zcela zdarma zde v materiálu Jak vybrat auto leasing.

Mohu předčasně splatit auto úvěr? Jsou tam nějaké postihy?

Jak již bylo na těchto stránkách vícekrát zmíněno, v současné době klientům doporučujeme uzavírat úvěrové smlouvy. V případě sjednání úvěrové smouvy má klient nárok na předčasné splacení s tím, že většina leasingových společností dnes již tzv. odúročuje budoucí splátky, takže se předčasné splacení vyplatí, protože nehradíte všechny zbývající splátky v plné výši. Většina společností sice pracuje s určitými aministrativními poplatky , ale jedná se většinou o částky kolem 2-5.000 tis. Kč a vzhledem k odúročení se to stále vyplatí.

Jak je realizace leasingu náročná? Jak dlouho to trvá, co k tomu potřebuji?

Sjednání a schválení financování na auto je v zásadě jednoduché, přesný postup je popsán v sekci Jak to celé probíhá. Schválení je velice jednoduché, stačí vyplněná žádost a pár podkladů a schválení financování může začít. Seznam požadovaných podkladů najdete zde: Seznam podkladů podnikatel - financování automobilů Seznam podkladů nepodnikatel - financování automobilů Po obdržení těchto podkladů je možné zpravidla do nějakolika hodin prověřit, zda je možné smlouvu uzavřít či nikoliv. V případě, že ano, je možné smlouvu podepsat většinou hned druhý den, záleží na domluvě s Vámi.

Jsou Vaše podmínky výhodnější než v autobazaru, autosalonu či bance?

Ano, naše podmínky jsou skutečně velice výhodné, nestává se často, aby měl někdo výhodnější nabídku. Většinou nebývá moc výhodné uzavírat leasing nebo úvěr přímo v autobazaru, ale naše podmínky jsou také výhodnější i než financování jaké dostanete v autosalonu (nová vozidla) nebo přímo z banky či leasingové společnosti. Důvody jsou v zásadě dva: a) množstevní slevy, které máme možnost čerpat za objem realizovaných smluv; b) stejné auto Vám zkalkulují v několika společnostech zcela rozdílně, naším úkolem je nabídky porovnat a vybrat tu nejvýhodnější. Další informace máte možnost získat v sekci Jak to celé probíhá? a nebo v materiálu, Jak vybrat leasing, který máte možnost získat zcela zdarma.

Mám záznam v registru neplatičů - je možné přes Vás získat financování na vůz?

Naše služby nejsou ve většině případů určené pro klienty (podnikatele i nepodnikatele) se záznamem v registru neplatičů. Zaměřujeme se na klienty s dobrou platební morálkou, kterým nabízíme jedny z nejlepších podmínek financování a pojištění na českém trhu. Víme však, že mnoho klientů se dostane do registru neplatičů pro porušení nějaké relativní drobnosti, třeba za pozdní úhradu za telefon, pokutu v autobuse apod. Někdy jsou důvody skutečně bizarní až směšné. V těchto případech je možné realizaci vyzkoušet. Notorické neplatiče či klienty s těžškými proviněními v registru neplatičů však skutečně nevyhledáváme.

Mám vůz vybrán od známého (přes inzerát, od souseda), můžete mi také zajistit financování na vůz?

Ano jsme schopni zajistit financování vozidla bez ohledu na to, kdo jej prodává. Podmínkou je, aby vůz byl registrován pro provoz v ČR, měl vydán platný velký technický průkaz a u již registrovaných vozů měl platné STK (neplatí pro např. auta z dovozu s tzv. čistopisem technického průkazu). Dále platí určitá omezení roku výroby, bližší informace naleznete zde Auto leasing, auto úvěr.

Co stojí Vaše služby?

Ve většině případů nestojí nic, jediné co klientům účtujeme jsou náklady spojené s cestováním do místa podpisu. Ceník je uveden v sekci Zákaznické informace. Je počítáno se starovním místem v městě Tábor (Jižní Čechy), většinou do okruhu cca 100 km od Tábora klientům neúčtujeme vůbec nic, při podpisu ve vzdálenějším místě již nějakou náhradu předem s klientem řešíme, ale pevně věříme, že úspory, které díky naší smlově získáte budou tak velké, že úhrada nákladů za cestování již nebude tak bolestivá.

Jsem dlouhá léta pojištěn u jedné pojišťovny, kde mi dávají bonusy, myslíte, že bych mohl od Vás zí

Ano dokážeme velice efektivně pracovat s bonusy, které má klient nebo dokonce i rodinní příslušeníci vyježděné i u jiných společností. Bonusy není nutné nijak dokládat, dokážeme je zjistit a pracovat s nimi ještě před vlastním podpisem pojistné smlouvy. Prověřte si nás a nechte si zpracovat nezávaznou kalkulaci.

Jak předčasně ukončit pojistnou smlouvu na vozidlo - v průběhu jejího trvání? Nepřijdu tím o bonusy

V případě, že již máte uzavřenou pojistnou smlouvu je nutné tuto vypovědět nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období, některé pojišťovny mají jiné termíny či podmínky, proto se na tuto skutečnost informujte u své současné pojištovny. Vypovědět pojistku v jiném termínu, než jak určuje Vaše současná smlouva není tak jednoduché. Slyšeli jsme o několika způsobech, které však považujeme za nelegální a proto je nikdy klientům nebudeme doporučovat. Existuje však např. jedna, zcela legální možnost a to tzv. uložení vozidla do depozitu. Zní to možná složitě, ale jde o jednoduchý administrativní úkon, kdy na dopravním inspektorátu, který technické průkazy vydává a spravuje, požádáte o tzv. dočasné odhlášení vozidla z provozu. Přitom stačí odhlásit vozidlo na velmi krátkou dobu, v extrémním případě, třeba i na jeden jediný den. Záznam o odhlášení vozidla z provozu se pak objeví v technickém průkazu (doporučejeme hned v tomto stavu získat kopii technického průkazu) a na základě tohoto záznamu je pak možné pojištění předčasně ukončit. Tento úkon je zpoplatněný a stojí cca 100,- Kč, ale vzhledem k potenciálním úsporám na pojištění se určitě vyplatí. Slyšeli jsme již o úřadech, kde byli pracovníci inspektorátu ochotni v rámci jednoho dne, tedy v rámci jedné jediné návštěvy vozidlo jak odhlásit, tak hned od dalšího dne znovu přihlásit do provozu. V případě, že byste chtěli celou věc řešit tímto rychlým způsobem, doporučuji vyžádat si kopii technického průkazu v momentě, kdy je vůz odhlášen a není ještě znovu opět přihlášen zpět do provozu. Bylo by asi trapné jít na pojišťovnu žádat o ukončení pojistky a mít připravený technický průkaz, kde by bylo uvedeno jak odhlášení vozidla a hned od druhého dne i opětovné přihlášení vozidla. Závěrem jen poslední poznámku, nebojte se, tento postup je zcela běžný a pracovníci dopravních magistrátů jej znají nebo alespoň měli by znát.

Co všechno obsahuje Vaše komplexní pojištění?

Základní balíček komplexního pojištění vozidla, které klientům nabízíme obsahuje: a. pojištění odpovědnosti z provozu (povinné ručení) s limity plnění obvykle 100 mil. při škodách na zdraví a majetku (tedy maximální limity plnění), lze sjednat i nižší limity, ale příliš to neaplikujeme b. kompletní all risk havarijní pojištění se spoluúčastí 10%, toto je možné po dohodě s klientem snížit na 5% i na částky ještě nižší. Pojištění pro případ: HAVÁRIE, ODCIZENÍ, ŽIVELNÁ RIZIKA (požár, výbuch, blesk, vichřice, krupobití, sesuv půdy, pád věci na vůz, tíha sněhu, námraza atd.), VANDALISMUS, STŘET SE ZVĚŘÍ. c. připojištění čelního skla případně všech skel vozidla Je možné zřídit celou řadu dalších pojistných produktů (např. pojištění právní ochrany D.A.S., pojištění osob ve vozidle, pojištění zavazadel, náhradní vozidlo atd.) záleží na Vašich požadavcích. O rozsahu pojištění jste každopdáně vždy přesně informováni v nabídce, kterou Vám zasíláme.

Jaká je výška plnění z havarijního pojištění v případě odcizení vozidla nebo totální škody

Obecným pravidlem při sjednání standardního all risk havarijního pojištění je, že se při plnění v případě odcizení nebo totální škody na vozidle vychází z tzv. obecné nebo obvyklé ceny, tzn. obvyklé ceny, kterou má dané vozidlo na českém trhu v momentě, kdy došlo k pojistné události. Tato cena se samozřejmě v čase neustále snižuje, tak jak se snižuje v čase hodnota Vašeho vozidla. Od této obecné ceny se pak odečítá Vaše spoluúčast a zbylá část pak může být vlastní pojistné plnění, tzn. částka, kterou je možné získat od pojišťovny. Přesná výše pojistného plnění je však stanovena vždy pojišťovnou v rámci řešení pojistné události. Pozor u většiny nových i ojetých vozů jsme schopni zařídit i pojištění, které Vám po určitou dobu zpravidla 3 roky garantuje plnění pojištění do plné výše původní pořizovací ceny.

Jak mám postupovat v případě nehody?

Přesný postup určují obchodní podmínky pojistné smlouvy a v případě, že je vůz financován leasingem nebo úvěrem, tak i obchodní podmínky leasingové či úvěrové smlouvy. Pro správné nahlášení pojistné události, prosím tedy zkontrolujte tyto dokumenty. Obecný postup ale je zhruba takový: 1. nahlášení pojistné události na pojišťovnu, obvykle je možné použít zelenou linku, která by měla být uvedena u zelené karty, tedy dokladu o sjednaném pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla (povinného ručení). Ideálně udělat bez zbytečného odkladu po nehodě. Pracovník pojišťovny Vás obvykle trochu vyzpovídá o tom, kdy, kde a jak došlo k nehodě, zda byla nehoda vyšetřována Policií ČR a kdo byl určen jako viník nehody. 2. v případě, že máte vůz financován úvěrem či leasingem, je nutné informovat o pojistné události i leasingovou společnost 3. do několika dnů, obvykle do druhého či třetího dne se dostaví likvidátor z pojišťovny (je-li to nutné vzhledem k povaze pojistné události), který vůz ohledá, zdokumentuje, případně sdělí i jeho odhad pojistné události, doporučuji, abyste likvidátora požádali, aby Vám sdělil číslo pojistné události, tj. číslo, pod jakým bude tato škoda evidována v pojišťovně. Tento údaj je důležitý pro případnou následnou devinkulaci pojistného plnění viz dotaz Jak vyřídit devinkulaci pojistného plnění 4. vůz je následně možné dát opravit 5. oprava vozidla je pak hrazená buď přímo od pojišťovny (ponížená o spoluúčast) a nebo úhradu opravy provedete Vy a pojišťovna Vám pak zašle pojistné plnění na účet

Jak vyřídit devinkulaci pojistného plnění?

V případě, že máte vůz financován leasingem nebo úvěrem a máte sjednané separátní pojištění, tedy pojistné není zahrnuté do splátky úvěru či leasingu, je velmi pravděpodobné, že u leasingové smlouvy nebo úvěrové smlouvy je jako vinkulant zadána leasingová společnost. Vinkulací se rozumí přednostní právo na pojistné plnění, tzn. předností právo na finanční prostředky z pojistného plnění má leasingová společnost a to z toho důvodu, že vůz financuje. Aktem devinkulace je pak toto pojistné plnění uvolněno ve Váš prospěch nebo je uvolněno ve prospěch servisu, který vůz opravuje. Jak tedy zřídit devinkulaci? Postup může být v závislosit na leasingové společnosti odlišný, ale obecně obvykle stačí jednoduchá písemná forma, obvykle stačí zaslat mailem žádost na leasingovou společnost s textem: "Žádám o devinkulaci pojistného plnění z pojistné události číslo ... (zde doplníte číslo pojistné události, které Vám sdělí likvidátor při ohledání vozidla, nebo se dá zjistit přímo na pojišťovně), na vozidlo, které mám od Vás financované smlouvou číslo ... (zde doplníte číslo leasingové nebo úvěrové smlouvy). Leasingová společnost pak zkontroluje, zda nemáte na své leasingové či úvěrové smlouvě nějaké nedoplatky a v případě, že je vše v pořádku vydá devinkulaci. Tato je zaslána klientovi někdy v elektronické podobě mailem, někdy poštou v závislosti na pojišťovně a jejích předpisech. Tuto devinkulaci pak postoupíte na pojišťovnu a na jejím základě, je pojistné plnění zasláno buď na Váš účet nebo na účet servisu, kde je vůz opravován.


Zaregistrujte se k odběru novinek