Porovnání finančních produktů

Jaké jsou rozdíly mezi produkty Auto úvěr, Auto leasing a Operativní leasing?

 

Auto úvěr

(účelový úvěr na koupi vozidla)

Auto leasing

Operativní leasing

vlastnictví předmětu,
kdo je zapsán jako vlastník v technickém průkazu?
 • vozidlo se stává majetkem kupujícího
 • v technickém průkazu je zapsán klient o úvěrové společnosti není v TP nikde zmínka
 • po dobu trvání leasingové smlouvy je vozidlo majetkem leasingové společnosti, klient je leasingovým nájemcem
 • po skončení leasingové smlouvy je vůz převeden za zůstatkovou hodnotu do majektu klienta
 • v technickém průkazu je zapsána leasingová společnost, klient je uveden jako provozovatel
 • vozidlo je majetkem leasingové společnosti, klient je nájemcem
jsou úroky zatížené DPH?
 • je možné uplatnit jednorázově na celé DPH z vozidla a to ihned po uzavření smlouvy
 • uplatňuje se po jednotlivých zaplacených měsíčních splátkách leasingu, tzn. celé DPH z vozidla klient získá např. v 60 měsících
 • uplatňuje se po jednotlivých zaplacených měsíčních splátkách
DPH z úroků (navýšení)
 • úroky jsou osvobozené od DPH !
 • úroky podléhají základní sazbě DPH (20%)
 • úroky podléhají základní sazbě DPH (20%)
daňové a účetní odpisy vozidla
 • odpisy vozidla uplatňuje klient ve svém účetnictví
 • odpisy jsou řešeny v Zákoně č.586/1992Sb,§26až33
 • je možné uplatnit zrychlené odepisování, kdy v prvních dvou letech může klient uplatnit vyšší odpisy na vozidle, tím lze částečně optimalizovat daňový základ
 • odpisy vozidla uplatňuje klient ve svém účetnictví v průběhu trvání leasingové smlouvy
 • odpisy jsou uplatňovány rovnoměrně v průběhu 54 měsíců
 • není možné uplatnit zrychlené odepisování
 • odpisy vozidla uplatňuje klient v souladu s uzavřenou smlouvou o operativním leasingu
předčasné ukončení (splacení) smlouvy
 • na předčasné ukončení i splacení úvěrové smlouvy má klient zákonný nárok
 • úvěrová společnost v případě předčasného jednorázového splacení sníží výši splátek, tzn. provede tzv. odúročení, klient tedy na předčasném splacení ušetří
 • předčasné splacení a ukončení leasingové smlouvy je možné pouze po dohodě s leasingovou společností
 

doporučujeme